Podpisanie umowy na IV cykl WISL

W dniu 3 sierpnia 2020 r. Dyrektorzy Lasów Państwowych i Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej podpisali umowę na wykonywanie IV cyklu WISL. Zawarcie umowy nastąpiło w obecności Ministra Środowiska.
Zakres prac był negocjowany w ciągu ostatnich miesięcy. Do nowości należą między innymi dokładne pomiary środków powierzchni, poszerzenie zbioru informacji z zakresu uszkodzeń, bardziej szczegółowa klasyfikacja drewna martwego oraz ocena podstawowych parametrów drzewostanu na powierzchni 1000 m2.