Szkolenie taksatorów przed pracami terenowymi w roku 2023 (rok 4. IV cyklu)

Na przełomie maja i czerwca, w okolicach Barwic (woj. zachodniopomorskie), odbyło się szkolenie terenowe dla wykonaców prac terenowych WISL. W latach 2020 i 2021 szkolenia odbywały się w trybie zdalnym z uwagi na zagrożenie pandemią COVID-19. W roku 2022 szkolenie odbyło się w systemie hybrydowym - z częścią teoretyczną online i praktyczną w terenie w okolicach Przemyśla. W bieżącym roku, po raz pierwszy od wybuchu COVID-19, całość szkolenia przebiegła w tradycyjny sposób. Wszystkie zespoły wykonawców w jednym czasie miały okazję się spotkać, wymienić doświadczenia, dyskutować nad wyzwaniami stawianymi projektowi WISL oraz oczekiwaniom zewnętrznym związanym z polityką Polski i Unii Europejskiej w zakresie leśnictwa i ochrony środowiska.