Szkolenie taksatorów przed pracami terenowymi w roku 2023 (rok 4. IV cyklu)

Na przełomie maja i czerwca, w okolicach Barwic (woj. zachodniopomorskie), odbędzie się szkolenie terenowe dla wykonaców prac terenowych WISL. W latach 2020 i 2021 szkolenia odbywały się w trybie zdalnym z uwagi na zagrożenie pandemią COVID-19. W roku 2022 szkolenie odbyło się w systemie hybrydowym - z częścią teoretyczną online i praktyczną w terenie w okolicach Przemyśla. W nieżącym roku, po raz pierwszy od wybuchu COVID-19, całość szkolenia przebiegnie w tradycyjny sposób.