Aktualność opublikwanych wyników to 1.01.2023 roku

 

Wyniki obliczeń uzupełnione o dane terenowe z bieżącego roku (4. roku IV cyklu WISL) zostaną udostępnione w kwietniu 2024 r.

Podstawowe informacje o polskich lasach

 

Kilka najważniejszych liczb, które pozwolą wyobrazić sobie rozmiar, zasobność i kondycję polskich lasów według najnowszych wyników obliczeń na podstawie danych z inwentaryzacji.

 

 

  • POWIERZCHNIA:          9,26 mln ha
  • ZASOBY OGÓŁEM:       2,7 mld m3
  • ZASOBNOŚĆ:                289 m3/ha
  • ŚREDNI WIEK:               61 lat
  • MARTWE DREWNO:     10,6 m3/ha
  • UŻYTKOWANIE:            6,36 m3/ha/rok
  • PRZYROST:                    9,09 m3/ha/rok

Porównanie wyników między cyklami

 

Wyniki WISL dotyczące struktury powierzchniowej i miąższościowej opracowywano na podstawie danych zebranych z powierzchni próbnych inwentaryzowanych w ciągu ostatnich 5 lat, natomiast informacje o przyroście i użytkowaniu uzyskano dzięki powtórnym pomiarom w kolejnych cyklach inwentaryzacji. W zestawieniu poniżej zaprezentowano podstawowe wyniki WISL na koniec pierwszego, drugiego i trzeciego cyklu. Porównanie wyników inwentaryzacji z poszczególnych cykli umożliwia obserwację kierunku zmian, jakie zachodzą w lasach wszystkich form własności. 

 

Nr cyklu Forma własnoći Powierzchnia Lesistość Zasoby drzewne Przeciętna zasobność Średni wiek

 

I cykl WISL

(lata 2005-2009)

Ogółem
9 066 362
29,0
2,304
254
55
Lasy Państwowe
7 064 445
-
1,849
262
57
Lasy prywatne
1 635 274
-
0,342
209
44

 

II cykl WISL

(lata 2010-2014)

Ogółem
9 177 193
29,4
2,469
269
56
Lasy Państwowe
7 085 422
-
1,95
275
58
Lasy prywatne
1 737 454
-
0,403
232
47

 

III cykl WISL

(lata 2015-2019)

Ogółem
9 254 945
29,6
2,645
286
59
Lasy Państwowe
7 114 618
-
2,066
290
60
Lasy Prywatne
1 788 375
-
0,451
252
51