Prace terenowe 2023 rozpoczną się już w czerwcu

Okres wykonywania prac terenowych pozostaje niezmienny od początku inwentaryzacji. Zaczynamy prace w czerwcu, a kończymy je w pierwszych dniach września. Tak również będzie w tym roku. Aktualnie kończymy weryfikować terenowe bazy danych. Z końcem listopada wyniki prac terenowych zostaną wprowadzone do zbiorczej bazy danych WISL, która gromadzi wszystkie dane źródłowe od początku inwentaryzacji. W tym roku odwiedzimy w terenie około 7000 punktów, z czego prace pomiarowe zostaną wykonane na około 95% powierzchniach. Standardowo, w całym zbiorze nie udaje się wykonać pomiarów na kilkudziesięciu niedostępnych powierzchniach. Pozostałe powierzchnie niemierzone są weryfikowane negatywnie, to znaczy, że nie spełniły wymagań instrukcji WISL, aby można było je zaliczyć do powierzchni w lasach lub lasach poza ewidencją. Takich powierzchni prawdopodobnie będzie około 300.