Prace terenowe 2022 zakończone

Okres wykonywania prac terenowych pozostaje niezmienny od początku inwentaryzacji. Zaczynamy prace w czerwcu, a kończymy je w pierwszych dniach września. Tak również było w tym roku. Aktualnie kończymy weryfikować terenowe bazy danych. Z końcem listopada wyniki prac terenowych zostaną wprowadzone do zbiorczej bazy danych WISL, która gromadzi wszystkie dane źródłowe od początku inwentaryzacji. W tym roku odwiedziliśmy w terenie 7095 punktów, z czego prace pomiarowe wykonano na 6710 powierzchniach. W całym zbiorze nie udało się wykonać pomiarów na 77 niedostępnych powierzchniach. Pozostałe powierzchnie zweryfikowano negatywnie, to znaczy, że nie spełniły wymagań instrukcji WISL, aby można było je zaliczyć do powierzchni w lasach lub lasach poza ewidencją. Takich powierzchni było 308.