Zakończenie prac terenowych III cyklu WISL

3 września 2019 roku zakończone zostały prace terenowe piątego roku III cyklu WISL. Tym samym zakończone zostały wszystkie prace terenowe w III cyklu. Już trzeci raz taksatorzy dokonali pomiarów w odstępach pięcioletnich na blisko 30 tys. stałych powierzchni Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu.

To pozwoli uchwycić trend zmian zachodzących w polskich lasach oraz obliczyć przyrost 5. i 10. letni a także użytkowanie z tego okresu.