LAS LEPIEJ ZNANY – Podsumowanie trzech cykli Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu

Konferencję objął patronatem honorowym Minister Klimatu

W dniu 17 marca 2020 r. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej organizują konferencję podsumowującą trzy cykle Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu pt. „LAS LEPIEJ ZNANY”.

Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym IBL w Sękocinie Starym.

Szczegóły dotyczące udziału w konferencji zostaną podane w komunikacie nr 2.

PROGRAM KONFERENCJI:

9:30 – 10:30 Rejestracja uczestników
10:30 – 10:40 Otwarcie konferencji –Andrzej Konieczny (Dyrektor Generalny Lasów Państwowych), 
Janusz Dawidziuk (Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej)
10:40 – 11:00
WISL – podstawowe źródło danych o stanie lasów w Polsce w raportowaniu krajowym i międzynarodowym
Minister właściwy ds. środowiska
11.00 – 11:20 Prace WISL elementem kształtowania gospodarki leśnej
Andrzej Konieczny (Dyrektor Generalny Lasów Państwowych)
11:20 – 11:50
Wyniki Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów oraz zmiany stanu lasu w Polsce począwszy od 2010 r.
Bożydar Neroj (Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej)
11:50 – 12:20 Przerwa kawowa
12:20 – 12:40 Lasy poza ewidencją – nierozpoznany wcześniej areał i jego charakterystyka
Jacek Przypaśniak (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)
12:40 – 13:00
Projekt instrukcji wykonywania WISL na nowy cykl pomiarowy
Marek Jabłoński (Instytut Badawczy Leśnictwa)
13:00 – 13:20 Wykorzystywanie danych WISL w badaniach naukowych
Jarosław Socha (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
13:20 – 14:10 Panel dyskusyjny, Komisja wniosków
14:15 Obiad

 

Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym IBL w Sękocinie Starym.