Prace nad instrukcją do IV cyklu WISL

Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem Instrukcji Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu na IV cykl, tj. na lata 2020-2024. Główne zasady wykonywania prac terenowych nie ulegną z pewnością zmianom ale z pewnością zmienią się niektóre szczegóły, tak by poprawić jakość wykonywanych prac i uniknąć pewnych nieścisłości z obecnego cyklu.

W pracach biorą udział przedstawiciele Instytutu Badawczego Leśnictwa, Zarządu Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz pracownicy Oddziałów terenowych Biura a także przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.